Wuustwezel


 


STERGALMERS VIEREN 40 JARIG BESTAAN

STERGALMERS MUZIEKFEESTEN- JUNI 2011  

 


 
JUBILEUM-FESTIVAL  30 JAAR STERGALMERS

 

uit :   DE KIJKER, in 1994

 

DE STERGALMERS VIEREN 20-JARIG BESTAAN

Met een misviering, een uitgebreide barbecue, volksdans en heel veel muziek heeft het orkest De Stergalmers van Sterbos zijn twintigjarig bestaan gevierd.

De plechtige dankmis werd verzorgd door de Stergalmers. E.H. Sterkens, zelf spelend lid van het orkest, had gelukwensen en dankte namens de parochie voor het opluisteren van allerlei feestelijkheden. De misviering werd besloten met het lied "Ons Dorpke" door Ann Palinckx.

Tijdens de ontvangst door het gemeentebestuur schetste Ivo Bevers de geschiedenis van de Stergalmers.

Ter gelegenheid van de inhuldiging van het nieuw parochiecentrum in Sterbos trad een orkest uit Geel op waarvan E.H. Sterkens deel uitmaakte. Muzikanten van Wuustwezel meenden dat zij ook wel zo'n orkest konden vormen.

Het eerste optreden tijdens een bonte avond werd muzikaal geen hoogvlieger : de muzikanten kwamen immers uit vier verschillende muziekverenigingen en hadden slechts enkele keren samen gespeeld, maar de contacten waren gelegd.

 Na optredens tijdens Tiroleravonden ten voordele van de H. Hartschool ervoeren de Stergalmers dat er een keuze diende gemaakt : ofwel bleef men een zuiver gelegenheidsorkest en stelde men geen al te hoge muzikale eisen, ofwel opteerde men voor ontspanning en kwaliteit en dan was een ernstiger aanpak noodzakelijk.

Er werd gekozen voor een orkest dat mocht gezien en beluisterd worden !

 Jef Akkermans werd dirigent en enkele leden van buiten Sterbos traden toe. Momenteel, anno 1994, hebben de Stergalmers eenentwintig spelende leden.

Zij traden reeds op in Oost-Vlaanderen, Limburg, in de Oostkantons en Nederland. Om de twee jaar wordt een blaasfestival gehouden en de jaarlijkse dag met en voor de gehandicapten is steeds een succes. Twee keer namen de Stergalmers deel aan het Open Belgisch Kampioenschap voor Blaaskapellen. De eerste keer kregen zij de publieksprijs en bij de tweede deelname wonnen zij de eerste prijs in de bergklasse.

 Het repertorium van de Stergalmers evolueerde de laatste jaren van ontspannings- naar uitsluitend Oberbayernmuziek. Namens de Stergalmers dankte Ivo Bevers dirigent Jef Akkermans die het orkest de hoogte intilde en Jos en Caroline Rombouts waar de muziikanten steeds mogen repeteren en vergaderen.

Burgemeester Jos Ansoms noemde de Stergalmers een groep vrienden die zelf van hun muziek genieten en een meerwaarde geven aan het dorps- en gemeenschapsleven in Sterbos.

Als dank voor hun inzet bij allerlei feestelijkheden beloofde Toon Herrijgers aan de muzikanten de ganse dag gratis drinken op kap van de parochie. De Stergalmers dankt met hn Stergalmerslied gemaakt door hn dirigent, Jef Akkermans.

 

uit DE KIJKER t.g.v. 15 JAAR STERGALMERS...

 


nog uit de krant :
" 10 JAAR STERGALMERS"

WUUSTWEZEL - De viering van 10 jaar Stergalmers in Sterbos heeft een zeer grote belangstelling gekregen. In een hangar, prachtig omgebouwd tot concertruimte, traden achtereenvolgens op : De Stergalmers zelf o.l.v. Jef Akkermans, De Originale Essener Muzikanten o.l.v. Gerard Peeters, de Stoelematters uit Oirschot (NL) en de Kempner Muzikanten uit Tielen. Antoon Herrijgers stelde de verschillende muziekgroepen voor. Lucien Simons had daarbij gezorgd voor een mooie Tirolerschildering als achtergrond.

Vermelden wij dat de Stergalmers een orkest zijn, samengesteld uit leden van verscheidene muziekverenigingen, die allen in Sterbos wonen.

 


Uit de krant :
"TIEN JAAR STERGALMERS TE WUUSTWEZEL"

De Stergalmers van Wuustwezel vormen een orkest waarvan de leden aktief zijn bij verscheidene muziekverenigingen, maar allen in de wijk Sterbos wonen.

In 1974 werd het orkest gevormd ter gelegenheid van een parochiefeest. Door allerlei optredens op bonte avonden, tirolerbals en in de kerk te Sterbos kreeg het meer en meer bekendheid. De Stergalmers zijn uitgegroeid tot een prima orkest met 15 spelende leden, waaronder kapelaan E.H. Sterkens.

Om het 10-jarig bestaan te vieren, wordt op zaterdag 30 maart een groots Stergalmersfeest gehouden in de lokalen van de p.v.b.a. Rombouts. Hiervoor zijn drie gekende tirolerorkesten uitgenodigd.

Het feestprogramma ziet er uit als volgt. Te 18 uur opening van het feest door De Stergalmers. Te 19 uur : optreden van de Essener Muzikanten uit Essen. Te 20.30 u. : optreden van De Stoelenmatters uit Oirschot (NL) en te 22 uur de Kempner Muzikanten uit Tielen.

De uitgenodigde orkesten hebben allen reeds meerdere optredens in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland achter de rug.

Er zal een dubbel podium voorhanden zijn. Voor de belichting zorgt Sterlicht. De Stergalmers nodigen uit onder het motto "Wie zich echt wil amuzeren, zal van deze gelegenheid zeker profiteren" !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

bullet

HOME

bullet

CONTACT

bullet

ONS STERBOS

bullet

MUZIKANTEN

bullet

DIRIGENT

bullet

OPTREDENS

bullet

MEESPELEN ?

bullet

FANCLUB

bullet

GESCHIEDENIS

bullet

FOTOBOEK

bullet

IN DE PERS

bullet

LINKS

bullet

SPONSORS